skip to Main Content

De middelen

Het vermogen van Nomen Nescio Almelo zal worden gevormd
door:
subsidies
donaties
schenkingen, erfstellingen en legaten
opbrengsten diverse acties serviceclubs
sponsoring
veilingopbrengsten
alle andere baten

Voorbeelden van fundraising

Kerstpakketten
Ballooning
Kiwanis Walking Dinner
Lions Club ‘Snertactie’
 Actie 2018/ 2019 van Innerwheel Almelo
Opbrengst Haringparty Het Hookhoes Almelo

de middelen

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
E-mail: info@nomennescioalmelo.nl

NOMEN NESCIO IS EEN ANBI INSTELLING

anbi
Back To Top