skip to Main Content

De middelen

Het vermogen van Nomen Nescio Almelo zal worden gevormd
door:
subsidies
donaties
schenkingen, erfstellingen en legaten
opbrengsten diverse acties serviceclubs
sponsoring
veilingopbrengsten
alle andere baten

Voorbeelden van fundraising

Kerstpakketten
Ballooning
Kiwanis Walking Dinner
Lions Club ‘Snertactie’

de middelen

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
E-mail: info@nomennescioalmelo.nl

NOMEN NESCIO IS EEN ANBI INSTELLING

anbi
Back To Top