skip to Main Content

Ons doel

Stichting Nomen Nescio Almelo werft fondsen voor inwoners van Almelo die in ernstige sociaal-economische problemen verkeren. De fondsen worden gebruikt om deze inwoners als vorm van noodhulp te ondersteunen. Ondersteuning vindt uitsluitend in materiële zin plaats. Dat betekent dat er geen financiële bijdragen worden gedaan. Om aanvragen om noodhulp zoveel mogelijk te kunnen honoreren is de waarde van de noodhulp gemaximeerd tot € 250,- per situatie. Daarboven verlangt de stichting cofinanciering door andere sociale partners voor een gelijk deel.

Stichting Nomen Nescio neemt alleen aanvragen in behandeling van sociaal maatschappelijke organisaties die vanuit multi disciplinair overleg aantonen dat de door hen aangemelde situatie voor steun in aanmerking komt. De stichting kent geen steun toe aan situaties die vanuit een commercieel oogpunt of commercieel opererende organisatie worden aangemeld.

Elke aanvraag om steun wordt door het bestuur van de stichting aan haar doelstellingen getoetst. Als een aanvraag binnen de doelstellingen past, dan probeert de stichting die zoveel mogelijk toe te kennen. Dat betekent dat  Stichting Nomen Nescio Almelo altijd het recht houdt om een aanvraag om steun af te wijzen.

ons doel

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
E-mail: info@nomennescioalmelo.nl

NOMEN NESCIO IS EEN ANBI INSTELLING

anbi
Back To Top