skip to Main Content

Voor wie

Door wie worden we benaderd

De Boodschappenmand
Maatschappelijk werk
Sociale dienst
Stichting Aveleijn
Reclassering
De Wonne
Cliëntenraad, Gezinscoaches
Voedselbank

Hoe werkt het

De leidinggevenden van de genoemde instanties zijn bekend met de Stichting Nomen Nescio. Zij screenen vragen om hulp die niet door de reguliere hulpverlening opgelost kunnen worden, maar die om een acute oplossing vragen. Deze worden door hen aan Nomen Nescio voorgelegd.

Hoe dan verder

Iedere hulpvraag wordt door de voorzitter van het bestuur direct aan alle leden van het bestuur doorgemaild. Een ieder geeft advies of stelt verhelderende vragen. Uiteindelijk wordt een gezamenlijk advies uitgebracht. Gehele procedure kan binnen 24 uur geregeld worden.

voor wie

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
E-mail: info@nomennescioalmelo.nl

NOMEN NESCIO IS EEN ANBI INSTELLING

anbi
Back To Top